SOFIAS – Software for lifecycle assessment and environmental rating of buildings

Autoría: Oregi, X., Tenorio, J.A., Gazulla, C., Zabalza, I., Cambra, D., Leao, S.O., Mabe, L., Otero, S., Raigosa, J.

Año: 2016

Revista: Informes de la Construcción

Cuartil: WOS, Q4

Volumen: 68(542): e151

ISBN/ISSN: 0020-0883

DOI: 10.3989/ic.15.055