Euskal landa-arkitekturako eredu tradizionalaren eraikuntza-bilakaeraren eragina portaera higrotermiko pasiboan

Authors: Matxalen Etxebarria Mallea, Lauren Etxepare Igiñiz, Margarita de Luxán García de Diego

Year: 2018

Journal: Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria

Volume: 34

Initial page – Ending page: 317 – 333

ISBN/ISSN: 0214-9001

DOI: 10.1387/ekaia.19671