Etxelagun

PROIEKTUA

Proiektuak Gipuzkoako etxebizitzaren elementu sozio-arkitektonikoak aztertzen ditu, baita adinekoek nola hautematen dituzten ere, funtsezko bi elementuri dagokienez: etxebizitzak egokitzeko sistema posibleak (berriak edo daudenak), haien autonomia sustatzeko eta bakardade-arriskuari aurre egin ahal izateko.

Proiektuak, elkarlaneko prozesu teoriko-praktiko baten bidez, espazio fisikoa eraldatzeko eta irtenbide arkitektoniko eta teknologikoen diseinu eta katalogo bat sortzeko oinarriak zehaztuko ditu, bakardadea arintzeko eta gizarteratzea sustatzeko. Halaber, aplikatzekoak diren oztopoak eta arau-eremuak detektatuko dira, eta emaitzak proiektu pilotuetan baliozkotuko dira. Proiektuaren helburua da emaitzak errepikagarriak izatea autonomia-erkidegoan eta/edo estatuan.

Data: Urria 2021 – Ekaina 2022

HELBURUA

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores para que puedan seguir viviendo en sus casas el mayor tiempo posible. Atiende a tres puntos: prevenir y mitigar las situaciones de soledades; aumentar la autonomía funcional y seguridad y mejorar la brecha digital para la comunicación, relación y las redes sociales mediante el diseño de entornos habitacionales digitales.

KOLABORATZAILEAK

Erakundeak: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | RB3 Innovación Urbana Integrada | StecHome.