Plan de Actuación asociado al Centro de Investigación e Innovación en Regeneración Urbana

CI+IRU

PROIEKTUA

CI+IRU Euskadiko hiri jasangarrien eremuan proiektu traktore bateratzaileak eta ezagutza zabaldu eta transferitzeko proiektuak sustatzeko tresna gisa ulertzen da, Hiria Berroneratzeko berrikuntzaren eremuan puntako lurralde gisa kokatzeko, ez bakarrik maila teorikoan eta zientifikoan, baita aplikaziokoan ere.

CI+IRUren lan-esparrua hirietako eta lurraldeko iraunkortasunaren eremu espezifikoan potentzial handieneko 4 ildo estrategikoren arabera definitzen da;
1 | Hiri-mugikortasuna eta energia berriztagarriak
2 | Birnaturalizazioa Eta Azpiegitura Berdea
3 | Arkitektura Iraunkorra eta Ekonomia Zirkularra
4 | Gizarte Berrikuntza eta Gobernantza

1.fasea: Ekaina 2021 – Abendua 2022

2.fasea: Ekaina 2023 – Abendua 2024

HELBURUA

CI+IRUren helburua da hiri jasangarrietarako hiri-berroneratze ideiarik onenak errealitate bihurtzea 2050erako Europako esparruaren barruan. Proiektuaren helburu nagusiak dira bikaintasun zientifikoaren, lidergo teknologiko eta industrialaren eta berrikuntza irekiaren transferentzia bultzatzea eta transferentzia-estrategiak garatzea 2050erako Hiri Agenda ezartzeko.

KOLABORATZAILEAK

ABIO UPM | GI Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible; GIAU+S UPM | GI en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad; OPIK UPV/EHU | GI en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico

FINANTZIAZIOA

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioa Saila | Eusko Jaurlaritza